1

คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล

News Discuss 
Leighton Vaughan Williams ได้จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมายและผู้เห็นเหตุการณ์ผู้ชำนาญเกี่ยวกับการเก็บภาษี กฎข้อบังคับ ผลพวงด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งความชุกของการเดิมพันสำหรับ HM Revenue and Customs, DCMS, Gambling Commission, Joint Scrutiny Committee of the House of Commons and House of Lords และก็การประลอง คณะกรรมการ. เขายังปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในหัวข... https://sethuosxk.atualblog.com/18041005/คำช-แจงการเป-ดเผยข-อม-ล

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story