1

نمای شیشه ای فریم لس که برنده بالقوه است

News Discuss 
در واقع این نما به سبکی تولید و نصب میشود، که سنگینی زیاد شیشههای نما، وزن خود را بر روی سازه کرتین وال یا همان لاملها و شاسی کشیهای نما میاندازد. از طرفی دیگر باید بگوییم که نما به عنوان پوسته خارجی، ساختمان را از خرابی ها و آسیب https://irvingd631jry3.wikipresses.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story